Hoppa yfir valmynd

Trygg­ingar fyrir fyrir­tæki

Er reksturinn vel tryggður? Við vitum að allt getur gerst og margt getur ógnað rekstraröryggi fyrirtækja. Tryggingar eru því nauðsynleg vernd þegar óvænt áföll dynja yfir.

Rekstrarumhverfi og þarfir fyrirtækja eru mismunandi og starfsemin getur tekið breytingum á skömmum tíma. Því er mikilvægt að huga reglulega að tryggingaverndinni.

Ráðgjafar okkar eru alltaf til taks og veita persónulega þjónustu.

Koma í viðskipti
Tryggingar fyrir fyrirtæki

Tryggingar fyrir fyrirtæki og einstaklinga í rekstri

Allar atvinnugreinar
Allar tegundir trygginga

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

ÁbyrgðartryggingarFyrir öll fyrirtækiAlgengar tryggingar

Grunn­trygg­ingar fyrir fyrir­tæki

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu að lágmarki með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Sjúkra- og slysatryggingarAlgengar tryggingarFyrir öll fyrirtækiÁbyrgðartryggingarEignatryggingar

Lögboðin bruna­trygging

Ef þú átt fasteign ber þér að tryggja hana gegn eldsvoða. Þetta á við um allar tegundir fasteigna.

EignatryggingarFyrir öll fyrirtækiAlgengar tryggingar

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

EignatryggingarFyrir öll fyrirtækiAlgengar tryggingar

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Sjúkra- og slysatryggingarAlgengar tryggingarFyrir öll fyrirtæki

Afla­trygging - Frystur afli

Aflatrygging tryggir frystan afla um borð í skipi.

Skipa- og bátatryggingar

Afla­trygging

Aflatrygging tryggir afla um borð í skipi og er aflinn tryggður í hverri veiðiferð þar til afla hefur verið landað.

Skipa- og bátatryggingar

Áhafna­trygging

Áhafnatrygging er samsett trygging sem tekur til þeirra trygginga sem tengjast áhöfn skips. Tryggingin samanstendur af slysatryggingu sjómanna, líftryggingu, ábyrgðartryggingu útgerðarmanns og tryggingu fyrir eigum skipverja.

Skipa- og bátatryggingar

Ábyrgð­ar­trygging tann­lækna

Tryggingunni er ætlað að bæta beint líkamstjón sjúklings eða þriðja manns.

Ábyrgðartryggingar

Ábyrgð­ar­trygging sjálf­stætt starf­andi heil­brigð­is­starfs­manna

Tryggingunni er ætlað að bæta tjón sjúklings, skjólstæðings eða þriðja manns.

Ábyrgðartryggingar

Ábyrgð­ar­trygging lækna

Tryggingunni er ætlað að bæta beint tjón sjúklings eða þriðja manns.

Ábyrgðartryggingar

Ábyrgð­ar­trygging ferða­heild­sala og ferða­smá­sala

Ábyrgðartrygging ferðaheildsala og ferðasmásala tryggir þá sem skipuleggja og selja pakkaferðir, fyrir tjónum sem kunna að verða hjá viðskiptavinum sínum.

Ábyrgðartryggingar

Bruna­trygging ökutækja

Ódýr kostur fyrir eigendur ökutækja sem eru ekki kaskótryggð, sérstaklega ef ökutækin eru lítið notuð og geymd innandyra.

Ökutækjatryggingar

Bruna­trygging húseigna í smíðum

Ef þú ert að byggja þarftu að tryggja eignina gegn eldsvoða, sama á hvaða byggingarstigi hún er.

Eignatryggingar

Birgða­trygging

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum með vörubirgðir.

Eignatryggingar

Einföld kaskó­trygging
drátt­ar­véla

Tryggingin hentar þeim sem þurfa ekki víðtæka kaskótryggingu en vilja tryggja dráttarvélar og fasttengd tæki fyrir veltu, hrapi, eldsvoða, rúðutjóni og þjófnaði.

Ökutækjatryggingar

Eigur skip­verja

Útgerðarmanni ber samkvæmt sjómannalögum að bæta skipverja þann skaða sem verður á eigum hans um borð, komi til sjóslyss eða bruna.

Skipa- og bátatryggingar

Gler­trygging

Tryggingin bætir tjón sem verður á glerinu í gluggunum ásamt kostnaði við ísetningu á nýju gleri.

Eignatryggingar

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

EignatryggingarAlgengar tryggingar

Húftrygging smábáta

Húftrygging smábáta er fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem nota báta, t.d. til fiskveiða í atvinnuskyni.

Skipa- og bátatryggingar

Húftrygging fiski­skipa yfir 100 brl

Húftrygging fiskiskipa er fyrir fyrirtæki sem nota skip til fiskveiða í atvinnuskyni.

Skipa- og bátatryggingar

Húftrygging fiski­skipa undir 100 brl

Húftrygging fiskiskipa er fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem nota báta, t.d. til fiskveiða í atvinnuskyni.

Skipa- og bátatryggingar

Hópslysa­trygging íþrótta­fólks

Hópslysatrygging íþróttafólks tryggir íþróttaiðkendur hjá hinu tryggða íþróttafélagi og er ætlað að dekka slys sem iðkendur verða fyrir á æfingum eða í keppni á vegum sinna félaga.

Sjúkra- og slysatryggingar

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

ÖkutækjatryggingarAlgengar tryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging verð­bréfamiðlara

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem verðbréfamiðlarar kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging vegna starf­rækslu bíla­leigu

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sökum rekstrarstöðvunar eða gjaldþrots ökutækjaleigu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging lögmanna

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem lögmenn kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging löggiltra hönnuða aðal- og sérupp­drátta

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem slíkir hönnuðir kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging leigu­miðlara

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem leigumiðlarar kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging innheimtu­aðila

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem innheimtuaðilar kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging græðara

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem græðarar kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging fast­eigna-, fyrir­tækja- og skipa­sala

Tryggingin hefur því það hlutverk að bæta tjón sem slíkir aðilar kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging endur­skoð­enda

Tryggingin hefur það hlutverk að bæta tjón sem endurskoðendur kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin starfs­ábyrgð­ar­trygging bygg­ing­ar­stjóra

Lög mæla fyrir um að byggingarstjórar séu með í gildi starfsábyrgðartryggingu, enda beri þeir ábyrgð á störfum sínum sem sérfræðingar gagnvart viðskiptavinum sínum.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin sjúk­linga­trygging

Tryggingin hefur því það hlutverk að bæta tjón sem heilbrigðisstarfsmenn kunna að valda í starfi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

ÖkutækjatryggingarAlgengar tryggingar

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging farsala og flutn­ings­aðila

Lögboðin trygging fyrir þá sem sigla með farþega og selja í ferðir.

Ábyrgðartryggingar

Líftrygging

Líftrygging tryggir þínum nánustu fjárhagslegt öryggi ef hið óvænta gerist. Fjárhæð tryggingar er greidd út ef þú fellur frá á tryggingartímanum. Engu máli skiptir hvort orsökin er slys eða sjúkdómur.

Líf- og heilsutryggingar

Land­bún­að­ar­trygging

Tryggingin er ætluð bændum sem leggja stund á hefðbundnar búgreinar eins og sauðfjárrækt og kúabúskap.

Eignatryggingar

Óveð­ur­s­trygging húsa

Tryggingin er valkvæð og er góð viðbót við brunatryggingu húseigna sem er skyldutrygging.

Eignatryggingar

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging vegna véla

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar vegna bilunar á vélum og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Eignatryggingar

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging fyrir kúabú

Tryggingin bætir tap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í mjólkurframleiðslu.

Eignatryggingar

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

EignatryggingarAlgengar tryggingar

Starfs­ör­orku­trygging vegna veik­inda

Starfsörorkutrygging vegna veikinda er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Sjúkra- og slysatryggingar

Starfs­ör­orku­trygging vegna slysa

Starfsörorkutrygging vegna slysa er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélögum. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra- og slysatryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging félags­manna í félagi viður­kenndra bókara

Tryggingunni er ætlað að bæta almennt fjárhagslegt tjón sem bókari kann að valda viðskiptavinum sínum með gáleysi.

Ábyrgðartryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging félags­manna í félagi bókhalds­stofa

Tryggingunni er ætlað að bæta almennt fjártjón sem bókari kann að valda viðskiptavinum sínum með gáleysi sínu.

Ábyrgðartryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging arki­tekta

Tryggingunni er ætlað að bæta almennt fjártjón sem stafar af gáleysi arkitekta.

Ábyrgðartryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging
­verk- og tækni­fræð­inga

Starfsemi verk- og tæknifræðinga lítur oft á tíðum að flóknum úrlausnarefnum og varðar mikla hagsmuni.

Ábyrgðartryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging
umboðs­manns eigenda vörumerkja og einka­leyfa

Tryggingunni er ætlað að bæta almennt fjárhagslegt tjón viðskiptamanna vegna gáleysis umboðsmanns.

Ábyrgðartryggingar

Starfs­ábyrgð­ar­trygging
rekstr­ar­ráð­gjafa

Tryggingunni er ætlað að bæta almennt fjárhagslegt tjón viðskiptamanns sem hlýst af gáleysi.

Ábyrgðartryggingar

Slysa­trygging skóla­barna

Slysatrygging skólabarna er fyrir sveitarfélög sem vilja tryggja börn sveitarfélagsins á meðan þau eru í skólanum og á viðburðum á vegum skólans.

Sjúkra- og slysatryggingar

Slysa­trygging barna hjá dagfor­eldrum

Slysatrygging barna hjá dagforeldrum er fyrir dagforeldra sem vilja tryggja börnin á meðan þau eru í þeirra umsjá.

Sjúkra- og slysatryggingar

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra- og slysatryggingarAlgengar tryggingar

Skað­sem­is­ábyrgð

Skaðsemisábyrgð er hugsuð fyrir fyrirtæki og rekstraraðila sem framleiða og selja vörur.

Ábyrgðartryggingar

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Sjúkra- og slysatryggingarAlgengar tryggingar

Sjúkra­kostn­að­ar­trygging innan­lands

Ertu að flytja lögheimili þitt til landsins eða koma tímabundið vegna vinnu? Þá þarftu vernd þar til þú öðlast réttindi Sjúkratrygginga Íslands.

Sjúkra- og slysatryggingar

Tækja­trygging

Tryggingin er hugsuð fyrir rafeindatæki eins og síma, tölvur og myndavélar, þvottavélar og sjónvörp.

Eignatryggingar

Takmörkuð flutn­ings­trygging

Tryggingin tryggir muni þína fyrir altjóni og er hugsuð fyrir flutninga á grófri vöru sem er ekki viðkvæm fyrir hnjaski.

Flutningstryggingar

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.

FlutningstryggingarAlgengar tryggingar

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

EignatryggingarAlgengar tryggingar

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

EignatryggingarAlgengar tryggingar

Viðbót­ar­bruna­trygging

Endurspeglar brunabótamat fasteignar þinnar ekki kostnað við endurbyggingu fasteignarinnar eftir brunatjón? Ef svo er mælum við með viðbótarbrunatryggingu.

Eignatryggingar

Verk­taka­trygging (CAR)

Tryggingin er fyrir eigendur eða verktaka í framkvæmdum sem vilja tryggja verkið fyrir skyndilegu og ófyrirsjáanlegu tjóni.

Eignatryggingar

Veið­ar­færa­trygging

Veiðarfæratrygging tryggir veiðarfæri þín sem staðsett eru um borð í skipi.

Skipa- og bátatryggingar

Ylrækt­ar­trygging

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum sem leggja stund á hefðbundna ræktun í gróðurhúsum eins og ræktun á grænmeti og gróðri.

Eignatryggingar