Hoppa yfir valmynd

Ágreiningsmál

Það kemur fyrir að vátryggður og/eða vátryggingartaki og VÍS eru ekki sammála um hvort bæta eigi tjón eða ekki. Ef viðkomandi sættir sig ekki við forsendur VÍS fyrir höfnun bótaréttar eða úrskurð um sakarskiptingu er hægt að leita til eftirfarandi utanaðkomandi aðila:

Tjónanefnd vátryggingafélaganna

Í Tjónanefnd sitja fulltrúar fjögurra vátryggingafélaga. Nefndin fundar hvern þriðjudag og er málsmeðferðin aðilum að kostnaðarlausu. Tjónanefnd gefur álit um sök og sakarskiptingu vegna tjóns af völdum ökutækja, sé ágreiningur um þessi atriði í tengslum við ákvörðun bótaskyldu úr lögboðnum ökutækjatryggingum. Önnur ágreiningsmál er mögulegt að leggja fyrir Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum en nánari upplýsingar um nefndina má sjá hér að neðan. Tjónanefnd fjallar ekki um ágreining er snertir fjárhæð bóta. Ekki er notað sérstakt eyðublað við málskot til Tjónanefndar. Starfsmenn VÍS veita frekari leiðbeiningar um málskot til nefndarinnar.

Ef málsaðili unir ekki niðurstöðu Tjónanefndar er hægt að skjóta henni til Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Úrskurðarnefndin starfar samkvæmt samkomulagi Fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Neytendasamtakanna og Samtaka fjármálafyrirtækja. Í nefndinni sitja þrír lögfræðingar sem valdir eru af hverjum framangreindra aðila. Sérstakt málskotsgjald kr. 9.200, þarf að greiða fyrir málskot til nefndarinnar en gjaldið er endurgreitt ef málið fellur að hluta eða öllu leyti málskotsaðila í hag.

Skila þarf málskoti á sérstöku eyðublaði til Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, sem vistar nefndina, ásamt málskotsgjaldinu. Sjá Málskotseyðublað. Seðlabanki Íslands sér nefndinni fyrir fundaraðstöðu og annast almennt skrifstofuhald hennar. Starfsmenn VÍS leiðbeina og aðstoða við málskot til nefndarinnar.

Nefndin fjallar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags, sem starfsleyfi hefur hér á landi. Jafnframt úrskurðar nefndin um ágreining, sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. Nefndin fjallar ekki um:

  • Bótafjárhæðir nema með sérstöku samþykki allra málsaðila.
  • Ágreining sem samkvæmt lögum heyrir undir stjórnvöld.
  • Kröfu sem ekki verður metin til fjár.
  • Fjárhæð iðgjalda vátryggingafélaga.
  • Ágreining sem er til meðferðar almennra dómstóla eða gerðardóms.
  • Mál sem er það óljóst, illa upplýst eða krafa aðila svo óskýr að það sé ekki tækt til úrskurðar.

Nefndin ákveður hvort ágreiningur aðila heyrir undir hana og vísar frá þeim málum sem hún telur ekki falla undir hennar starfssvið.

Nefndin skal úrskurða innan fjögurra vikna frá því að mál taldist úrskurðarhæft. Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi fyrir viðkomandi vátryggingafélag, nema félagið tilkynni neytandanum og nefndinni sannanlega innan tveggja vikna frá því að það fékk úrskurð í hendur, að það muni ekki hlíta honum.

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki að dómstólar fjalli um málið á síðari stigum, þ.e. frjálst er að höfða mál fyrir dómi.

Dómstólar

Það er öllum frjálst að leita til dómstóla ef menn una ekki niðurstöðu félagsins um bótaskyldu þess, úrskurði Tjónanefndar eða úrskurði Úrskurðarnefndar.

,