Hoppa yfir valmynd

Landbúnaðartrygging

Landbúnaðartrygging er ætluð bændum sem leggja stund á hefðbundnar búgreinar eins og sauðfjárrækt og kúabúskap.

Tryggingin bætir tjón sem verður á lausafé (búfé, fóðri, áhöldum og tækjum), við stöðvun á rekstri og ef reksturinn ber skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur öðrum með saknæmum og ólögmætum hætti. Tryggingunni fylgir vernd fyrir náttúruhamförum frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands.

Tryggingin bætir

 • Brunatjón.
 • Óveðurstjón á lausafé innanhús þegar vindur nær 28,5 metrum á sekúndu og hefur rofið þak, glugga eða aðra hluti hússins.
 • Raflost á búfé sem leiðir til dauða.
 • Umferðaróhapp á búfé sem leiðir til dauða ef tjónið fæst ekki bætt af þeim sem olli tjóninu.
 • Framlegðartap vegna stöðvunar á rekstri af völdum bruna.
 • Óhjákvæmilegan aukakostnað sem rakinn verður til bruna.
 • Bætir líkamstjón starfsfólks eða utanaðkomandi aðila þegar skaðabótaábyrgð er til staðar.
 • Tjón á munum þegar skaðabótaábyrgð er til staðar.

Tryggingin bætir ekki

 • Tjón á munum vegna elds eða hita við upphitun, suðu, þurrkun, reykingu eða þess háttar og brenna af þeirri ástæðu eða skemmast.
 • Tjón sem verða á raftækjum eða rafeindatækjum vegna skammhlaups eða frá þrumum og eldingum í rafmögnuðu óveðri, nema að tjónið sé vegna eldsvoða eða sé afleiðing eldsvoða.
 • Tjón vegna óveðurs á munum sem geymdir eru úti.
 • Framlegðartap sem hlýst af rekstrarstöðvun vegna endurbóta, stækkunar, fjármagnsskorts, fyrirmæli hins opinbera eða sambærilegra atvika.
 • Rekstrartap sem hlýst af verkbanni og/eða verkfalli.
 • Tjón innan samninga vegna vanefnda.
 • Sektir, málskostnað eða önnur útgjöld í sambandi við refsimál.
 • Tjón sem rekja má til asbests eða efnis sem inniheldur asbest að einhverju leyti.
 • Tjón vegna byggingarframkvæmda á fasteign sem vátryggður er eigandi að.

Trygging frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands er einnig innifalin. Sú trygging bætir tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.