Hoppa yfir valmynd

Hópslysatrygging íþróttafólks

Hópslysatrygging íþróttafólks tryggir íþróttaiðkendur hjá hinu tryggða íþróttafélagi og er ætlað að dekka slys sem iðkendur verða fyrir á æfingum eða í keppni á vegum sinna félaga.

Tryggingin felur í sér slysatryggingu í grunninn en einnig er hægt að velja um sjúkrakostnaðartryggingu erlendis, sé óskað eftir því sérstaklega.

Tryggingin greiðir

Slysatrygging

Félagið greiðir bætur vegna slyss er vátryggður verður fyrir, ef það leiðir til:

 • Andláts.
 • Varanlegrar læknisfræðilegrar örorku.
 • Tímabundins missis starfsorku.
 • Tannbrots.

Félagið greiðir einnig innlendan slysakostnað fyrir 15 ára og yngri vegna slyssins. Slysakostnaður er eingöngu greiddur að því marki sem hann fæst ekki greiddur hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Sjúkrakostnaðartrygging erlendis (valfrjáls)

Ef vátryggður slasast, veikist eða deyr erlendis bætir vátryggingin:

 • Sjúkrakostnað.
 • Læknishjálp og lyf að læknisráði.
 • Kvalastillandi tannviðgerðir í neyðartilvikum.
 • Aukaútgjöld vegna heimferðar eða ferðar til þess að ná fyrirfram ákveðinni ferðaáætlun vegna tafar af völdum sjúkravistar vátryggðs að læknisráði, ásamt ferðakostnaði fylgdarmanns telji læknirinn slíks þörf.
 • Flutning á látnum. Látist vátryggður erlendis greiðir félagið kostnað við flutning hins látna til Íslands svo og aukakostnað samferðamanns hans og kostnað við lögboðnar ráðstafanir.

Tryggingin greiðir ekki

Slysatrygging

 • Slys í bjargsigi, kletta-, fjalla- og ísklifri.
 • Slys í fjallgöngu af hvaða tegund sem er í yfir 4.000 metra hæð frá sjávarmáli.
 • Slys í köfun með súrefniskút og fríköfun (án súrefnis) á meira dýpi en 10 metrar.
 • Slys í loftbelgs-, svifvængja-, dreka-, svif-, fisvélaflugi og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Slys í teygjustökki, fallhlífarstökki og BASE stökki og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Slys sem verða í handalögmálum eða við þátttöku í refsiverðum verknaði.

Sjúkrakostnaðartrygging erlendis (valfrjáls)

Ef vátryggður slasast, veikist eða deyr erlendis bætir vátryggingin:

 • Langvinna sjúkdóma eða slys sem vátryggður hefur notið læknishjálpar við á síðastliðnum 12 mánuðum.
 • Áframhaldandi læknismeðferðir ef vátryggður neitar að láta flytja sig heim þrátt fyrir ráð læknis sem hefur stundað hann og ráðgefandi læknis félagsins.
 • Læknismeðferðir erlendis lengur en í þrjá mánuði.
 • Lyfjakostnað án læknisráðs, gervilimi og gervitennur, gleraugu, snertisjóngler, heyrnartæki og önnur sambærileg tæki.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.