Hoppa yfir valmynd

Slysatrygging launþega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Bótafjárhæðir byggja á kjarasamningum við stéttarfélög. Í vissum tilfellum gildir tryggingin einnig í frítíma ef kjarasamningar segja til um það.

Tryggingin bætir

 • Tímabundnar bætur í allt að 12 mánuði ef starfsmaður lendir í slysi og getur ekki unnið.
 • Örorkubætur samkvæmt læknisfræðilegu mati ef starfsmaður nær sér ekki að fullu eftir vinnuslys.
 • Dánarbætur vegna slysa.
 • Kostnað vegna læknisvottorða sem óskað er eftir vegna slyss.

Valkvæð vernd:

 • Skemmdir á persónulegum munum starfsmanna.

Tryggingin bætir ekki

 • Slys sem verða í keppni eða við æfingar til undirbúnings fyrir keppni í hvers konar íþróttum sem hafa íþróttakeppni að tilgangi.
 • Slys sem verða í bardaga-, glímu-, eða sjálfsvarnaríþróttum þar sem tekist er á.
 • Slys sem verða í akstursíþróttum.
 • Slys sem verða í bjargsigi, kletta-, fjalla- og ísklifri.
 • Slys sem verða í fjallgöngu af hvaða tegund sem er í yfir 4.000 metra hæð frá sjávarmáli.
 • Slys sem verða í köfun með súrefniskút og fríköfun (án súrefnis) á meira dýpi en 10 metrar.
 • Slys sem verða í loftbelgs-, svifvængja-, dreka-, svif-, fisvélaflugi og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Slys sem verða í teygjustökki, fallhlífarstökki og BASE stökki og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Slys sem verða í flugi, nema þú sért farþegi í áætlunar- eða leiguflugi á vegum aðila sem hefur tilskilin leyfi hlutaðeigandi flugmálayfirvalda.
 • Slys sem verða í handalögmálum, nema þú hafir í starfi sínu eingöngu brugðist við í sjálfsvörn.
 • Slys sem verða við þátttöku í refsiverðum verknaði.
 • Slys sem verða af völdum ljósabaða, lækningameðferðar, skurðaðgerðar eða lyfjanotkunar, nema meðferðin sé að læknisráði vegna bótaskylds slyss og gerð á viðurkenndri heilbrigðisstofnun.
 • Slys sem verða af völdum eitraðra lofttegunda, nema eitrunin hafi orðið skyndilega og án vilja vátryggðs.
 • Þegar bótaréttur vegna slyssins er fyrir hendi samkvæmt lögboðinni ökutækjatryggingu, þ.e. hvort heldur er úr ábyrgðartryggingu eða slysatryggingu ökumanns og eiganda.
 • Slys sem verða í starfi hjá öðrum en vátryggingartaka, hvort sem um er að ræða launað starf eða ekki eða arðbært starf í eigin þágu sem atvinnuslysahætta fylgir.
 • Slys sem verða beint eða óbeint af völdum hryðjuverka vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna sýkla og veira.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Flutn­ings­trygg­ingar A

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.