Hoppa yfir valmynd

Starfsörorkutrygging vegna slysa

Starfsörorkutrygging vegna slysa er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélögum. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Tryggingin greiðir bætur vegna slyss sem leiðir til þess að þú getur ekki sinnt vinnu þinni og starfsörorkubætur ef þú nærð þér ekki að fullu eftir slysið. Starfsörorka hefur þann kost umfram hefðbundna örorku að hún er tengd við starf þitt og metin út frá því.

Starfsörorkutryggingin getur falið í sér bæði dagpeninga og starfsörorkubætur en þú velur hvort þú tryggir þig fyrir báðum liðum eða bara öðrum. Þá velur þú hverjar slysabæturnar eru, ásamt því að geta útvíkkað trygginguna vegna keppnisferða eða áhugamála.

Tryggingin greiðir

Dagpeningar vegna starfsörorku

 • Mánaðarlega bætur ef þú lendir í slysi og getur ekki unnið. Bæturnar eru þá ígildi launa.
 • Kostnað vegna læknisvottorðs.

Starfsörorkubætur

 • Örorkubætur samkvæmt mati ef þú nærð þér ekki að fullu eftir slysið.
 • Kostnað vegna læknisvottorðs.
 • Bætur vegna tannbrots.

Dánarbætur

Áhætta sem er ekki innifalin en hægt að velja sérstaklega:

 • Keppni eða undirbúningur fyrir keppni.
 • Bardaga- eða sjálfsvarnaríþróttir
 • Akstursíþróttir
 • Bjargsig, kletta-, fjalla- og ísklifur.
 • Fjallgöngur sem eru í yfir 4.000 metra hæð frá sjávarmáli.
 • Köfun á meira dýpi en 10 metrar.

Tryggingin greiðir ekki

 • Bætur vegna þess hluta sem fellur undir biðtíma dagpeninga.
 • Bætur vegna slysa sem verða í loftbelgs-, svifvængja-, dreka-, svif-, fisvélaflugi og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Bætur vegna slysa sem verða í teygjustökki, fallhlífarstökki og BASE stökki og öðrum sambærilegum athöfnum.
 • Bætur vegna alvarlegs slyss sem átti sér stað áður en trygging var tekin.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.