Hoppa yfir valmynd

Birgðatrygging

Birgðatrygging er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum með vörubirgðir. Tryggingin hentar vel þar sem verðmæti birgðanna sveiflast mikið innan ársins. Tryggingin bætir tjón vegna bruna en einnig er hægt að bæta við vernd vegna vatnstjóna, þjófnaðar og ráns, óveðurs, vélarstöðvun kælikerfa, sjálfsíkveikju á heyi og mjöli og leka úr tanki.

Ef tjón á sér stað verður oft mikill kostnaður vegna hreinsunar, förgunar og uppsetningar sem er hægt að tryggja sérstaklega. Tryggingunni fylgir vernd fyrir náttúruhamförum frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands.

Tryggingin bætir

Brunatrygging

 • Brunatjón.
 • Skyndilegt sótfall.
 • Slökkvi- og björgunaraðgerðir til að forðast eða takmarka tjón.

Valfrjáls vernd:

 • Vatnstjón vegna leka úr leiðslukerfi, skyndilegt úrhelli og asahláku, leka á olíu eða kælivökva.
 • Innbrot og rán.
 • Óveðurstjón á munum innanhúss þegar vindur nær 28,5 metrum á sekúndu og hefur rofið þak, glugga eða aðra hluti hússins.
 • Tjón á vörum í frysti og kæligeymslum.
 • Tjón á vörubirgðum vegna leka úr tanki.
 • Tjón vegna sjálfsíkveikju á heyi og mjöli.

Tryggingin bætir ekki

 • Þann hluta tjónsins sem fellur undir eigin áhættu.
 • Tjón sem verður vegna vinnu með sprengiefni.
 • Tjón af völdum sóts eða reyks sem safnast hefur smám saman fyrir við notkun.
 • Skemmdir sem verða ef hlutir sviðna eða bráðna ef eldur er ekki laus.
 • Vatnstjón vegna utanaðkomandi vatns.
 • Tjón af völdum byggingarvinnu eða viðhalds.
 • Tjón á birgðum sem voru gallaðar þegar þeim var komið fyrir í geymslu.

Trygging frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands er einnig innifalin. Sú trygging bætir tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar
Skilmálar og upplýsingaskjal

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.