Hoppa yfir valmynd

Skaðsemisábyrgð

Skaðsemisábyrgð er hugsuð fyrir fyrirtæki og rekstraraðila sem framleiða og selja vörur. Ábyrgð getur skapast þegar varan veldur tjóni hjá neytendum vegna galla.

Ábyrgðin getur þá náð til bæði líkams- og munatjóna. Um ábyrgðina gilda lög um skaðsemisábyrgð.

Tryggingin bætir

 • Líkamstjón starfsfólks eða annarra þegar skaðabótaábyrgð er til staðar vegna galla vöru.
 • Tjón á munum eftir að vara hefur verið afhent og ef skaðabótaábyrgð er til staðar.

Valfrjáls vernd: Víðtæk vöruábyrgð bætir tjón á munum sem eru framleiddir úr söluvöru þinni, ef um skaðsemisábyrgð sé að ræða.

Tryggingin bætir ekki

 • Skemmdir á söluvörunni sjálfri.
 • Tjón, útgjöld eða kostnað þegar þú tekur við söluvörunni aftur, býrð til eða afgreiðir nýja vöru eða gerir við, eyðileggur eða flytur á brott vöru eða gerir aðrar þess háttar ráðstafanir vegna galla á söluvörunni.
 • Tjón á munum sem búnir eru til úr söluvörunni þinni, eru skeyttir eða blandaðir við hana, nema víðtæk vöruábyrgð sé til staðar.
 • Rekstrartap, afnotamissir eða annað óbeint tjón.
 • Tjón af völdum söluvöru sem notuð er við rekstur loftfars og á annað hvort þátt í flugslysi eða veldur hættu á því.
 • Tjón sem rekja má til tóbaks og tóbaksvara.
 • Tjón sem rakin eru til mengunar. Þó getur skapast bótaskylda vegna skyndilegs atburðar.
 • Tjón sem rekja má til galla á vöru sem er seld eða afhent eftir að sala hennar hefur verið bönnuð á markaði.
 • Sektir eða önnur refsiviðurlög. Einnig refsikenndar bætur.
 • Tjón sem beint eða óbeint verður af völdum hryðjuverka vegna hvers konar líffræðilegra eða efnafræðilegra áhrifa og/eða eitrunar, þ.m.t. vegna sýkla og veira.

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Skilmálar og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Árlega færðu upplýsingar frá okkur varðandi endurnýjun trygginga þinna. Sjá nánar á síðunni endurnýjun trygginga sem finna má hér fyrir neðan.

Aðrar upplýsingar

Skoða fleiri tryggingar

Við mælum með því að öll fyrirtæki stór og smá séu með ábyrgðartryggingu atvinnurekstrar, slysatryggingu launþega og lausafjártryggingu.

Ábyrgð­ar­trygging atvinnu­rekstrar

Tryggingin er ætluð fyrirtækjum og rekstraraðilum í þeim tilgangi að bæta tjón þegar skaðabótaábyrgð skapast.

Slysa­trygging laun­þega

Atvinnurekendur eru samkvæmt kjarasamningum skyldugir að bæta slys sem starfsfólk verður fyrir í vinnu sinni. Slysatrygging launþega er sniðin að þörfum atvinnurekenda til að uppfylla skyldur sínar gagnvart starfsfólki sínu.

Slysa­trygging

Slysatrygging er fyrir einyrkja og þá sem eru ekki í stéttarfélagi. Hún er einnig fyrir þá sem eru slysatryggðir en vilja eiga rétt á hærri bótum eða víðtækari vernd.

Sjúkra­trygging

Sjúkratrygging er fyrir þá sem vilja vera vel tryggðir ef þeir fá sjúkdóm og geta ekki stundað vinnu sína lengur.

Lausa­fjár­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign. Má þar nefna vélar, lager, tölvubúnað, húsgögn og verkfæri.

Víðtæk eigna­trygging

Tryggingin nær til þeirra muna sem ekki eru hluti af húseign.

Rekstr­ar­stöðv­un­ar­trygging

Tryggingin bætir rekstrartap sem verður við stöðvun rekstrar og leiðir af sér samdrátt í sölu eða þjónustu.

Lögboðin ábyrgð­ar­trygging ökutækis

Skyldutrygging fyrir öll ökutæki. Tryggingin bætir tjón sem ökutækið þitt veldur öðrum sem og slys sem þú eða sá sem keyrir ökutækið verður fyrir.

Kaskó­trygging ökutækis

Kaskótrygging bætir tjón vegna áreksturs, sem þú eða ökumaður á þínum vegum, er ábyrgur fyrir.

Vinnu­véla­trygging

Tryggingin tekur á tjónum sem verða á tryggðri vinnuvél vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks.

Húseig­enda­trygging atvinnu­hús­næðis

Tryggingin veitir víðtæka vernd gegn óvæntum og skyndilegum atburðum sem leiða til tjóns á fasteignum.

Víðtæk flutn­ings­trygging

Tryggingin er fyrir þá sem láta flytja fyrir sig verðmæti með viðurkenndum flutningsaðila milli landa eða innanlands.