Hoppa yfir valmynd

Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Tilgangur og markmið jafnréttisstefnu VÍS er að stuðla að jafnrétti kynjanna í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 og aðrar kröfur sem VÍS undirgengst í jafnlaunakerfi sínu, þar með talið að greidd séu sambærileg laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, þannig að kynbundinn launamunur mælist ekki hjá félaginu. Stefnan nær til alls starfsfólks VÍS.

VÍS leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að nýta til jafns styrkleika starfsfólks óháð kyni þannig að hæfileikar og færni alls mannauðs félagsins njóti sín sem best og er það skjalfest með stefnu þessari. Stefna VÍS er að vera vinnustaður þar sem hver einstaklingur er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu. Einnig að starfsfólk hafi jöfn tækifæri til þess að axla ábyrgð og sinna verkefnum óháð kyni. VÍS skuldbindur sig til að vinna að jafnréttismálum, hafa frumkvæði í þeim og sýna þannig samfélagsábyrgð. VÍS fylgir lögum, reglum og samningum sem snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma. Meginmarkmið í jafnréttismálum hjá félaginu eru:

  • VÍS greiðir starfsfólki jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni.
  • VÍS er vinnustaður þar sem allt starfsfólk á jafna möguleika óháð kyni.
  • VÍS leggur áherslu á að starfsfólk njóti sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu óháð kyni.
  • VÍS er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf.
  • VÍS er vinnustaður þar sem kynbundin- kynferðisleg áreitni, ofbeldi eða einelti líðst ekki.

Með kyni í stefnu þessari er átt við konur, karla og fólk með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá nema annars sé sérstaklega getið.

Leið að markmiði

VÍS greiðir starfsfólki jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni
VÍS er vinnustaður þar sem allt starfsfólk á jafna möguleika óháð kyni
VÍS leggur áherslu á að starfsfólk njóti sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu óháð kyni
VÍS er fjölskylduvænn vinnustaður þar sem starfsfólk getur samræmt vinnu og einkalíf
VÍS er vinnustaður þar sem áreitni, ofbeldi eða einelti líðst ekki
Jafnréttisáætlun
Innleiðing og rýni
Endurskoðun