Hoppa yfir valmynd
Fréttasafn  | 12.03.2024

Forvarnaverðlaunahafar 2024

Forvarnaverðlaun VÍS voru afhent í fjórtánda skipti á dögunum en verðlaunin hlýtur það fyrirtæki í viðskiptum við VÍS sem þykir skara fram úr í öryggismálum og er öðrum fyrirtækjum góð fyrirmynd.

Forvarnaráðstefna Silfurberg

Verðlaunað er fyrir sterka öryggismenningu þar sem unnið er markvisst í að efla öryggisvitund og öryggishegðun. Fyrirkomulag Forvarnaverðlaunanna tók þeim breytingum í ár að tilnefnd eru fyrirtæki í flokki stærri og minni fyrirtækja og voru 23 fyrirtæki tilnefnd af starfsmönnum VÍS í ár.

Fyrirtæki sem er tilnefnt er boðið að sækja um og í því ferli þurfa þau að fylla út ákveðið matsblað en þetta „stöðumat“ rammar stöðu fyrirtækisins inn eftir fjölda stiga og segir til um hvar það er statt innan ramma vinnuverndarlaganna. Forvarnaverðlaunin eru fyrirtækjum hvatning til að halda áfram á sömu braut og gera enn betur og eru þrjú fyrirtæki í hvorum flokki tilnefndra sem komast áfram. Eitt félag í hvorum flokki hlýtur Forvarnarverðlaunin sjálf fyrir framúrskarandi árangur í öryggismálum og tvö félög í hvorum flokki hljóta hvatningarverðlaun fyrir góðan árangur í öryggismálum.

Í flokki minni fyrirtækja fengu Faxaflóahafnir Forvarnaverðlaunin. Þar er öryggismenning í hávegum höfð, starfsfólk meðvitað um mikilvægi öryggis, slysatíðni lág og fræðsla stór þáttur í störfum allra. Þau hafa innleitt ECO online gagnagrunninn ásamt QR kóðum til að auka á öryggi í tengslum við meðferð hættulegra efna. Eru með vefsjá sem sýnir alla staði við höfnina og stöðuna á öryggismálum og öryggisbúnaði tengdum vinnuaðstæðum. Eftirlit er gott, starfsmenn taka þátt í áhættumati, skráning atvika og ábendinga er vel virk og auðvelt að bregðast við ef eitthvað má betur fara.

Hópferðafyrirtækið Snæland Grímsson og innviðafyrirtækið Tengir fengu viðurkenningu í flokkunum minni fyrirtæki fyrir árangur í öryggismálum.

Hjá Snælandi Grímssyni starfar samheldinn hópur þar sem öryggismenning er sterk og lítið hefur verið um slys í gegnum árin. Öll atvik eru tekin fyrir á stjórnarfundum og er unnið úr þeim jafnóðum þar sem stjórnendur bera ábyrgð á úrlausnum atvika. Mikil áhersla er lögð á öfluga flotastjórnun, en hún er undirstaða öryggisstjórnunar og forvarna. Nýtt húsnæði fyrirtækisins hefur það markmið að sameina rekstrareiningar, auka yfirsýn, samþætta öryggismenningu og koma öryggismálum inn í betri ramma. Nútímaleg þrifaðstaða er ásamt aðstöðu fyrir bílstjóra til að yfirfara bílana. Hver bílstjóri ber ábyrgð á að yfirfara öryggisþætti sinnar bifreiðar hverju sinni samkvæmt verkferlum fyrirtækisins.  Sjálfbærni er þeim hugleikin og leggur fyrirtækið m.a. áherslu á að vera með nýjan bílaflota í umferð til að tryggja öryggi og um leið draga úr kolefnissporum. Snæland Grímsson uppfyllir Euro 6 staðalinn hvað varðar útblástur.

Stjórnendur Tengi eru meðvitaðir um mikilvægi þess að öryggismál séu alltaf á dagskrá. Hugsunarháttur stjórnenda er þannig að það er ætlast til þess að fólk taki þann tíma sem þarf til verksins og geri hlutina vel og tryggi öryggi sitt og annarra. Allt er gert til að reyna að koma í veg fyrir tjón.  Tengir nýtir sér tæknina til að auka á öryggi m.a. veggskanna, sóntæki, GPS tækni og teikningar í öllum framkvæmdum. Þar sem vinna starfsfólks fer fram fyrir utan sjálfan vinnustaðinn eru staðsetningabúnaður í tækjum, bifreiðum og dýrari smátækjum til að hægt sé að sjá staðsetningu þeirra ef eitthvað kemur upp á. Með markvissri vinnu síðustu ár þar sem áherslan hefur verið á forvarnir og öryggi en ekki síst skýrari samskipti hefur tekist að koma á breyttum hugsunarhætti.   

 Í flokki stærri fyrirtækja hlaut Skinney-Þinganes Forvarnaverðlaunin. Hjá þeim hafa allir rödd í öryggisvegferð þeirra og engin vinnuslys hafa orðið þar í tólf mánuði. Þar er fyrsta flokks vinnuaðstaða bæði í landvinnslu og á sjó og mikil áhersla lögð á öryggi og heilsuvernd starfsfólks. Forvarnir byggjast á áhættumati starfa sem er framkvæmt með reglubundnum hætti, atvikaskráningar færðar í ATVIK kerfið og merkingar og ferlar í kringum tæki eru mjög skýrir. Eigið eldvarnareftirlit er virkt og unnið er við það að koma gátlistum fyrir það í snjallsímaforrit. Fyrirtækið nýtir sér stafrænar lausnir við fræðslustarf og er þátttakandi í Öldu Öryggi sem heldur utan um öryggi á sjó með sjálfbærni í fyrirrúmi.

Norðurorka og sveitarfélagið Múlaþing fengu viðurkenningu í flokkunum stærri fyrirtæki fyrir árangur í öryggismálum.

Hjá Norðurorku hefur náðst frábær árangur í aukinni vitundarvakningu þegar kemur að forvörnum sem hefur skilað sér í færri slysum og tjónum ásamt góðri öryggismenningu. Öryggismál eru fastur liður á starfsmannafundum og Norðurorka notar ATVIK atvikaskráningarkerfi VÍS markvisst tengt forvörnum og inn í áhættumatið sem allt starfsfólk tekur þátt í. Merkingar eru á öllum vinnusvæðum, áhersla er lögð á lýðheilsu og aðstöðu starfsfólks og fræðslumál skipa stóran sess hjá fyrirtækinu. Fyrirtækið er meðvitað um að vinnu við að bæta öryggismál lýkur aldrei og því eru alltaf einhver tækifæri til að gera enn betur. 

Hjá Múlaþingi liggur áherslan í sjálfbærni í þekkingaröflun, þekkingarsköpun og þekkingarmiðlun og áhersla er á að draga úr sóun. Helsta áskorunin eftir sameiningu hefur legið í miðlun upplýsinga og fræðslu ásamt því að tryggja að hún nái til allra, en langt er á milli þéttbýla. Með áherslu á stafræna tækni hefur náðst mikill árangur og er innri fræðsla sterk, nær yfir stórt svæði og til ólíks starfsfólks í ólíkum atvinnugreinum. Eftir að Múlaþing tók upp ATVIK atvikaskráningarkerfi VÍS, sem hluta af öryggisstjórnun sveitarfélagsins, hafa mörg umbótaverkefni orðið til. Til að mynda hefur verið farið í almennar hálkuvarnir og lagfæringar á húsnæði eftir ábendingar þar. Skrifleg forvarnar- og viðbragðsáætlun vegna streitu, kulnunar og vanlíðan er til staðar og hafin er innleiðing á heilsueflandi vinnustað.