Hoppa yfir valmynd

Sjúk­dóma­trygging

Af hverju á ég að sjúkdómatryggja mig?underlineSjúkdómatrygging tryggir þér og þínum nánustu fjárhagslegt öryggi ef hið óvænta gerist. Við viljum vera traust bakland í óvissu lífsins og bjóðum upp á frábæra sjúkdómatryggingu.

Sjúkdómatrygging tryggir þér bætur ef þú greinist með einhvern þeirra sjúkdóma sem tryggingin nær yfir.

Ef þú ert á aldrinum 18 til 59 ára getur þú sótt um sjúkdómatryggingu og gildir tryggingin til 70 ára aldurs. Þú ákveður fjárhæð tryggingarinnar og komi til veikinda færðu hana greidda út í einu lagi. Bætur sjúkdómatryggingar eru skattfrjálsar og verðtryggðar.

Börn eru sjálfkrafa tryggð í gegnum sjúkdómatryggingu foreldris frá 3ja mánaða aldri til 18 ára aldurs. Bótafjárhæð vegna hvers barns er 50% af tryggingarfjárhæð foreldranna, að hámarki 12.350.000 kr. Ef þú eignast barn getur þú hækkað fjárhæð sjúkdómatryggingar um allt að 25% eða að hámarki 5 milljónir króna án þess að fara í sérstakt heilsufarsmat.

Sjúkdómatrygging nær yfir eftirfarandi sjúkdóma og slys:

 • Flokkur 1: Krabbamein og góðkynja æxli
 • Flokkur 2: Hjarta-, æða- og nýrnasjúkdómar
 • Flokkur 3: Tauga- og hrörnunarsjúkdómar
 • Flokkur 4: Blinda, heyrnarleysi, málleysi og tengdir atburðir
 • Flokkur 5: Aðrir tryggingaatburðir

Fjárhæð tryggingar er aðeins greidd út einu sinni úr hverjum flokki. Greinist þú með sjúkdóm og fáir greiddar bætur úr sjúkdómatryggingu getur þú óskað eftir því að halda áfram með trygginguna innan þriggja mánaða frá greiðslu, þá með þeim skilyrðum að sá flokkur sem bætur voru greiddar úr verði undanskilinn.

Af hverju á ég að velja VÍS?

 • Sjúkdómatrygging VÍS greiðir bætur úr fimm flokkum sjúkdóma og slysa.
 • Við erum eina tryggingafélagið sem greiðir bætur á fyrri stigum krabbameins, að hámarki 20% af fjárhæð tryggingar.
 • Ef þú færð bætur úr sjúkdómatryggingu áttu rétt á tveimur tímum hjá sálfræðingi. 
 • Börn eru tryggð frá 3ja mánaða aldri til 18 ára aldurs fyrir 50% af fjárhæðinni en að hámarki 12.350.000 kr. 
 • Ef þú eignast barn getur þú  hækkað fjárhæð sjúkdómatryggingar um allt að 25% eða að hámarki 5 milljónir króna án þess að fara í sérstakt heilsufarsmat.
Algengar spurningar
Af hverju á ég að velja VÍS?

Sjúkdómatrygging nær yfir eftirfarandi sjúkdóma

Krabbamein og góðkynja æxli

 • Krabbamein – ífarandi (invasive cancer)
 • Frumkrabbamein (pre-invasive stage)
 • Góðkynja heilaæxli (benign brain tumor)
 • Góðkynja æxli í mænu
 • Beinmergsflutningur (bone marrow trans-plantation)

Hjarta-, æða- og nýrnasjúkdómar

 • Kransæðastífla/hjartadrep (myocardial in-farction)
 • Kransæðahjáveituaðgerð (coronary artery bypass graft surgery)
 • Hjartalokuaðgerð (heart valve surgery)
 • Skurðaðgerð á ósæð (surgery of the aorta)
 • Heilablóðfall/slag (stroke)
 • Nýrnabilun (Renal Disease)
 • Hjarta- eða nýrnaígræðsla (heart or kidney transplantation)

Tauga- og hrörnunarsjúkdómar

 • MS (heila- og mænusigg)
 • MND (hreyfitaugungahrörnun)
 • Alzheimer
 • Parkinsonsveiki

Blinda, heyrnarleysi, málleysi og tengdir atburðir

 • Blinda (profound vision loss)
 • Heyrnarleysi (deafness)
 • Málleysi (loss of speech)
 • Heilahimnubólga af völdum bakteríusýkingar (bacterial meningitis)
 • Alvarlegur höfuðáverki (major head trauma)

Aðrir tryggingaatburðir

 • HIV /AIDS
 • Líffæraflutningur (transplantation)
 • Alvarlegur bruni (third-degree burns)
 • Útlimamissir (loss of limbs)
 • Lömun (paralysis of limbs)

Vinsamlegast athugaðu að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Nánari upplýsingar er að finna í skilmálum tryggingarinnar.
Sé ósamræmi milli upptalningarinnar og skilmálanna þá gilda skilmálarnir.

Þarftu meiri vernd?

Líftrygging

Líftrygging tryggir hag þeirra sem treysta á þig. Tryggingarfjárhæðin er greidd út ef þú fellur frá á tryggingartímanum. Engu máli skiptir hvort orsökin er slys eða sjúkdómur.

Lesa meira

Slysatrygging

Slysatrygging tryggir þér bætur vegna tannbrota og varanlegrar læknisfræðilegrar örorku í kjölfar slyss. Tryggingin gildir hvar sem er í heiminum hvort sem slys verður við vinnu eða í frítíma.

Lesa meira

Sjúkratrygging

Sjúkratrygging tryggir þér bætur ef þú greinist með sjúkdóm sem leiðir til varanlegrar læknisfræðilegrar örorku eða tímabundins missis starfsorku.

Lesa meira

Barnatrygging

Barnatrygging veitir foreldrum eða forsjáraðilum vernd fyrir tekjumissi og ófyrirséðum kostnaði vegna alvarlegs slyss eða alvarlegra veikinda barns. Tryggingin inniheldur örorkuvernd.

Lesa meira

Skilmálar, afslættir og aðrar upplýsingar

Tryggingaskilmálar eru samningur þinn við VÍS. Mikilvægt er að þú kynnir þér skilmálana vel og áttir þig á því hvað er bætt og hvað er ekki bætt, áður en tryggingin er tekin.

Í upplýsingaskjali er að finna stutta samantekt á helstu þáttum tryggingarinnar. Upplýsingaskjöl eru stöðluð skjöl sem öllum tryggingafélögum ber að birta og auðveldar þannig viðskiptavinum tryggingafélaganna að bera saman tryggingar og sjá hvað þær bæta og bæta ekki.

Afslættir og aðrar upplýsingar
Forvarnir
Heilsa

Andleg heilsa

Andleg heilsa er ekki síður mikilvæg en líkamleg. Hún er þó ekki sjálfgefin frekar en líkamleg heilsa. Til einföldunar má ef til vill segja að þeir sem geta stundað sína vinnu, verið virkir þjóðfélagsþegnar, séð um sig sjálfir, lagað sig að aðstæðum og verið virkir í félagslegum samskiptum séu andlega heilir.
Lesa meira

Ef þú ert með líf- og heilsutryggingar

gætir þú einnig haft áhuga á eftirfarandi tryggingum.

Fjöl­skyldu- og innbús­trygg­ingar

Öll eigum við það sameiginlegt að geta lent í óvæntum uppákomum á lífsleiðinni sem valda tjóni á innbúi eða slysum á fólki. Þess vegna er mikilvægt að þú tryggir fjölskylduna þína vel og hlutina sem þið eigið.

Fjölskyldu- og innbústryggingar

Fast­eigna­trygg­ingar

Oftast eru kaup á fasteign ein stærsta fjárfesting sem við ráðumst í á lífsleiðinni. Því er mikilvægt að við pössum upp á að eignin sé rétt tryggð til að lágmarka fjárhagslegar afleiðingar eignatjóns.

Fasteignatryggingar

Ökutækja­trygg­ingar

Öll getum við gert mistök í umferðinni eða lent í aðstæðum sem leiða til tjóns. Því er mikilvægt að vera með góðar ökutækjatryggingar. 

Ökutækjatryggingar

Ferða­trygg­ingar

Ertu að skipuleggja ferðalag? Hvort sem þú ert að fara í frí, nám, vinnuferð eða vegna annarra erinda, mælum við með því að þú farir yfir það hvort þú sért með ferðatryggingar sem henta þér.

Ferðatryggingar

Dýra­trygg­ingar

Dýrin þarf að tryggja rétt eins og aðra fjölskyldumeðlimi. Með því að tryggja hestinn þinn, hundinn eða köttinn kemur þú í veg fyrir að lenda í ófyrirséðum kostnaði samhliða því að hafa áhyggjur af velferð dýrsins þíns.

Dýratryggingar